Te hoog cholesterol?

Het overkomt veel mensen. Je laat bloed prikken en opeens blijk je een te hoog cholesterol te hebben! Helaas volgt daarna vaak medicatie in de vorm van een statine. In Nederland gebruiken meer dan 2 miljoen mensen een cholesterolverlager!

Bloeduitslag

Een te hoge cholesterolwaarde voel je niet, daardoor komen we er vaak pas achter op het moment dat we om andere redenen een bloedonderzoek laten doen.

Op je bloeduitslag staan veel verschillende waardes die met cholesterol te maken hebben.

  • Totale cholesterol: de optelsom van LDL en HDL
  • LDL: het ‘slechte’ cholesterol
  • HDL: het ‘goede’ cholesterol
  • Triglyceriden: een ander type vet dat een link heeft met cholesterol
  • Ratio: de verhouding tussen LDL en HDL

Er valt veel te zeggen over deze waardes, maar kortgezegd komt het hier op neer. Het totale cholesterol als losse waarde zegt niet veel. Het is vooral van belang dat de ratio goed is, de verhouding tussen het LDL en HDL in het bloed. Daarnaast zien we graag dat de triglyceridenwaarde lager is dan het HDL.

Wat is er mis met cholesterol

Cholesterol wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. In welke situatie dat inderdaad het geval is, daar bestaat nogal wat discussie over. Ook over de referentiewaardes (die aangeven wanneer de waarde afwijkt) is niet iedereen het eens. Cholesterol staat in zo’n kwaad daglicht, dat de gedachte heerst ‘hoe lager, hoe beter’. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat cholesterol belangrijke functies heeft in ons lichaam. Zo bestaan onze hersenen bijvoorbeeld voor een deel uit cholesterol, worden veel hormonen uit cholesterol gemaakt en speelt het een belangrijke rol in ons immuunsysteem.

Medicatie

Statines doen wat ze beloven! Ze verlagen je cholesterol. Maar ze doen meer. Veel mensen krijgen spierklachten. Dan wordt er gezocht naar een andere vorm van statine die deze klachten niet geeft. Wat je echter niet merkt, is dat statines ook een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 kan geven! Zo kan een ogenschijnlijk onschuldig pilletje een kettingreactie geven. Er zijn situaties dat medicatie onvermijdelijk is, maar in veel gevallen kun je de cholesterolwaardes ook op natuurlijke wijze beïnvloeden. Meer dan het proberen waard voor je gezondheid, zeker voor de lange termijn!

Cholesterol beïnvloeden

Minder eieren eten! Die gedachte is achterhaald. Zit er cholesterol in eieren? Ja, wel degelijk. Krijg je van eieren een te hoog cholesterolwaarde? Nee! Hoe zit dat dan? We zijn erachter dat onze lever zelf verantwoordelijk is voor 90 % van de cholesterol in ons bloed. Als de lever zijn werk goed doet, stemt het de cholesterolproductie af op de voeding die binnenkomt. Eet jij vaker een ei, dan zal je lever minder cholesterol produceren.

Oppassen met vetten, is ook een veel gehoorde reactie als het om cholesterol gaat. Natuurlijk zijn te veel ‘slechte’ vetten niet goed voor onze gezondheid, maar het zijn vooral de koolhydraten die onze cholesterolwaardes negatief beïnvloeden. Je kunt dus wel degelijk door het aanpassen van je voedingspatroon goede resultaten behalen.

Stress is ook een boosdoener! Heb jij op de ochtend dat je bloed moet laten prikken thuis woorden gehad waardoor je te laat van huis vertrekt en vervolgens heel gehaast in de auto naar het ziekenhuis rijdt, dan kan dat al een verhoging van je waardes geven.

Dit zijn slechts twee voorbeelden die laten zien hoe je – in veel gevallen - zelf invloed kunt uitoefenen op jouw cholesterol. Wil jij meer inzicht in jouw cholesterolwaardes en hoe je die kunt beïnvloeden zonder medicatie, neem gerust contact op!


Mon, 28 September